Sfeerfoto

Ambtelijk contact

De schrijfster is als GZ psycholoog werkzaam bij Eleos en getrouwd met een Ger.Gem. predikant. Het doel van haar boek is om informatie te geven over het psychisch en gelovig functioneren op basis van het gereformeerd belijden. Kort samengevat is dit: alle mensen zijn schepsel van God en als zodanig waardevol, ze zijn zondaar, gedoopte christenen hebben een speciale pleitgrond, alleen wedergeboren christenen zijn echte kinderen van God. Door de zondeval zijn mensen niet meer in staat God op de juiste wijze te dienen, wel zijn in het horizontale vlak mensen nog in staat het goede voor elkaar te doen. Er zijn immers na de zondeval nog resten van het beelddrager-zijn overgebleven.

De stelling dat depressieve klachten bij bevindelijk gereformeerden relatief vaak voorkomen, is uiterst mager onderbouwd (pag. 117). Het boek richt zich vooral op christenen met een negatief zelfbeeld. Hierbij worden door filtering van waarnemingen negatieve aspecten veel meer opgemerkt dan positieve. Dit geldt ook voor het luisteren naar de prediking.

Ons zelfbeeld wordt bepaald door ons doen en ons zijn. In dit verband komt de Bijbelse waardering van doen en zijn aan de orde. Verder wordt ingegaan op de begrippen zelfaanvaarding, zelfontplooiing en zelfverloochening. Zelfverloochening is niet over je heen laten lopen, maar een bewuste keuze om God en je naaste te dienen door van jezelf af te zien, zie de Bergreden van Jezus (pag. 174-180).

In twee bijlagen wordt uitvoeriger in gegaan op het gereformeerd belijden zoals vermeld in de drie formulieren van enigheid, en de waarde van elk mens als schepsel van God. 

De stijl is heel sympathiek, alsof de schrijfster met de lezer in gesprek is.

Dit boek lijkt mij van grote waarde voor ouders en allen die bij het (kerkelijk) pastoraat betrokken zijn en ook in het onderwijs (o.a. mentorgesprekken). Verder kan in de prediking en op catechisatie nuttige informatie uit dit boek behandeld worden om onjuiste visies op ons mens-zijn te corrigeren. De geformuleerde vragen bij elk hoofdstuk zijn hiervoor geschikt. 

Ir. E.J. Jansen 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten