Sfeerfoto

Ongewenste liefdesrelatie

Onze dochter (19) heeft een relatie met een man (30). Wij hebben grote bedenkingen bij deze relatie omdat hij zijn afspraken niet nakomt en zichzelf nogal in het middelpunt stelt. Daarbij komt dat hij geen christen is. Ook is hij af en toe dronken. Hoe gaan wij hier als ouders mee om?

De dochter – ik noem haar Maaike - is verliefd en vertrouwt haar vriend. Ze gelooft zijn sterke verhalen en zijn beloften, maar trapt in zijn doorzichtige smoesjes als hij zijn afspraken niet nakomt. Hij is alles voor haar, maar de ouders zien dat hij haar er maar een beetje bij laat hangen.

Als er wederzijdse aantrekkingskracht is, zal een man uitzien naar de ontmoeting met zijn geliefde. Is dat anders, dan hapert er iets. Dat ziet Maaike echter niet. Verliefdheid maakt vaak blind voor negatieve kanten van de ander. Maaike ziet een ideaalbeeld waarin ze wil blijven geloven en kritische kanttekeningen bij haar geliefde passen daar niet bij.

Om Maaike te begrijpen is het goed om na te gaan wat deze relatie Maaike oplevert. De relatie geeft haar kennelijk zoveel dat ze deze niet wil verbreken. Wat zoekt ze in déze man? Liefde, aandacht, mannelijkheid? Ze voelt zich wellicht meetellen omdat ze aandacht krijgt van een man. Dat hij ouder is, kan voor een jonge vrouw heel aantrekkelijk zijn. Mogelijk heeft hij naast mannelijkheid nog meer eigenschappen die zij nastreeft, bijvoorbeeld zelfstandigheid en durf om zelf dingen te doen.

Meisjes die in verkering bevestiging van zichzelf zoeken, zijn een gemakkelijke prooi voor mannen met minder goede bedoelingen. Zulke meisjes geven gemakkelijk toe in ruil voor aandacht. Om meisjes sterker te maken is het belangrijk dat zij van hun eigen ouders bevestiging krijgen: het gevoel dat ouders van hen houden en dat zij er echt mogen zijn. Dit besef maakt het gemakkelijker om ‘nee’ te zeggen als dat zou moeten.

In een verkering moet er voldoende gemeenschappelijk basis zijn om elkaar te leren kennen. Het belangrijkste is dat de ander ook een christen is. God zegt duidelijk in de Bijbel dat dit een voorwaarde is om tot een huwelijk te komen. Als ouders hierover tijdig – dus voordat het hart op hol is – gesproken hebben, kunnen zij hierop inhaken.

Daarnaast is voor een verkering gelijkwaardigheid ten opzichte van elkaar belangrijk. Vandaar ook dat een groot leeftijdsverschil problematisch kan zijn, zeker als een van beiden nog niet volwassen is. Degene die ouder is, heeft veel meer levenservaring en zal op veel gebieden een voorsprong hebben. Dat kan gemakkelijk tot onevenwichtigheid leiden. Voor een goede relatie is het nodig dat beiden elkaar over en weer waarderen, hoogachten en liefhebben. Een relatie die draait om aandacht krijgen, geeft al snel een scheve verhouding.

Maaike’s vriend heeft geen onbesmet verleden. Of dit een probleem is voor de relatie, hangt af van de persoon. Als iemand oprecht berouw heeft en aangeeft hoe hij herhaling denkt te voorkomen, moet hij een nieuwe kans kunnen krijgen. Het vergeven van elkaars misdaden is een Bijbelse opdracht, al kan dit heel moeilijk zijn. Herhaalt de dronkenschap zich desondanks toch, dan moeten daaraan consequenties worden verbonden: het verbreken van de relatie of het accepteren van hulpverlening.

Het is heel begrijpelijk dat Maaike’s ouders zich grote zorgen maken over de relatie van hun dochter. Uiteraard willen zij graag dat Maaike een fijne vriend krijgt die bij haar past en die haar gelukkig maakt. Maar het probleem is dat dit waarschijnlijk niet gebeuren zal.

Wat te doen als ouders? Dat hangt af van de relatie met Maaike. Stel dat Maaike een meisje is dat evenwichtig in het leven staat, goed voor rede vatbaar is, open en ontspannen contact heeft met haar ouders en Gods Woord als uitgangspunt neemt, dan is een goed gesprek waarschijnlijk wel mogelijk. In dat gesprek zal het gaan over het normale verlangen naar een relatie, maar dat ze wel kritisch moet nadenken: is deze man geschikt voor haar?

Waarschijnlijk is het contact tussen ouders en Maaike niet zo positief. Als Maaike zich afzet van thuis, niet snel voor rede vatbaar is en vaak grillig is in haar gedrag, dan is het veel moeilijker om haar te bereiken. Belangrijk voor het contact is dat ouders niet direct veroordelend zijn. Vaak schiet een kind daarvan in de verdediging. Hoe meer argumenten Maaike opnoemt waarom ze vooral wel verkering moet hebben, des te sterker zij in die argumenten gaat geloven.

Een heel natuurlijke reactie van ouders is het afwijzen van de man die het hart van hun dochter verovert, maar die geen goede partij is. Lastig is alleen dat bij een harde confrontatie een verliefde dochterpartij zal kiezen voor haar geliefde in plaats van te luisteren naar ouders. Een confrontatie levert vaak alleen verliezers op, terwijl het nodig is haar hart te bereiken.

Hoe kan dat? Door haar vriend niet bij voorbaat af te keuren en haar niet ter verantwoording te roepen. Laat haar voorbeeld vertellen wat zij aantrekkelijk van hem vindt. Of hoe zij de Bijbelse richtlijn uitlegt over het ongelijke span met de ongelovige. Zeg dingen als : ‘Ik kan me voorstellen dat je het vervelend vindt dat hij nu ineens niet komt … Klopt dat?’

Er kunnen grote zorgen zijn rond liefdesrelaties van kinderen. De Heere weet als geen Ander hoe zwak mensen zijn en hoeveel er mis kan gaan. Misschien stokt het gesprek met het kind, maar ouders mogen te allen tijde met God over hun kind praten.

Tips:

  • Probeer contact met uw kind te krijgen door te laten merken dat u van haar houdt.
  • Probeer de relatie met uw dochter te versterken en neem haar eens apart mee uit.
  • Wijs haar geliefde niet bij voorbaat af.
  • Laat haar zelf nadenken over zorgelijke kanten aan de relatie die u signaleert.
  • Stel vragen zo neutraal mogelijk.
  • Verbiedt het contact niet, maar probeert te vermijden dat ze elkaar veel alleen zien.
  • Stel zo mogelijk grenzen aan het contact, maar organiseer zelf geen ontmoetingen.
  • Leg de zorgen in gebed voor de Heere neer.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten