Sfeerfoto

Alleen voor mannen

"Waar blijven al die mannen dan?" We hebben het over het vertrek van mannen uit bepaalde beroepsgroepen. Vroeger was de dokter een man; nu is de kans groter dat je een vrouwelijke huisarts treft. Niet mis mee overigens; het gaat mij nu om het feit op zichzelf. Ook in het onderwijs neemt het percentage mannen af; in het basisonderwijs zijn mannen verreweg in de minderheid. Het lijkt erop dat het voor mannen niet meer aantrekkelijk is om kinderen les te geven. Op de middelbare school is dezelfde trend te zien.

Hoe komt het dat mannen het laten afweten? In het gezelschap waarin ik me bevind, zijn het de mannen die precies kunnen vertellen hoe het komt. Heel simpel: met de komst van vrouwen vertrekken de mannen. Sinds vrouwen massaal de arbeidsmarkt betreden en gaan werken in het onderwijs en de zorg, "devalueert" dat beroep.

De mannen kunnen zich in de verklaring vinden. De aanwezige vrouwen tekenen een krachtig protest aan. Wat een onzin om te vinden dat een beroep in aanzien daalt alleen vanwege het feit dat er meer vrouwen werkzaam zijn. Wat flauw! Zijn de dokter en de leerkracht niet even onmisbaar en belangrijk als altijd?

Deze terugtrekkende beweging van mannen bij een groeiend aantal vrouwen is overal waar te nemen. Ook in de kerk; daar waar de vrouwen het voor het zeggen krijgen, zie je het kerkbezoek afnemen. "Vandaar", zo merkt Piet op, "is het zo wijs dat God expliciet heeft geboden dat de kerk door mannen moet worden geleid." "Concludeer zelf", vervolgt hij, "waar de vrouw in het ambt is toegestaan, laten de mannen meer en meer verstek gaan." Overbodig om op te merken dat dit geen goede zaak is.

Vanuit het signaleren van maatschappelijke en kerkelijke tendensen, ziet Piet iets van de wijsheid van God om de ambten exclusief voor te behouden aan de man. De Bijbel is er inderdaad duidelijk over dat in de kerk het regeren de man toebehoort. Maar ook vanuit praktische overwegingen is het belangrijk de zaak van de kerk niet te feminiseren. Want als dat gebeurt, dan blijven de mannen weg. God in Zijn wijsheid weet dit, en stelt paal en perk.

Mede door de toegenomen scholing van jan en alleman, heeft het beroep van dominee, leerkracht en huisarts flink aan aanzien verloren. Welke man kiest er nog voor? Gelukkig gaat het niet altijd om keuzes van mensen. Als het om het kerkelijke ambt gaat, wórd je gekozen. Dat is Gods genade in onze tijd. Gode zij dank gaat Hij door met zijn werk en roept Hij mannen tot Zijn dienst. Daarom heeft de kerk toekomst.

Feminisering dus van tal van beroepen. Maar waar blijven al die mannen dan, zo vraag ik me af? Het is alsof ik een domme vraag stel, want het antwoord rolt er zo uit: in het zakenleven, in de wereld van het grote geld, in de IT of in eigen ondernemingen. Dáár blijven de mannen. Natuurlijk, ik had het kunnen weten.

Helaas valt niet te loochenen dat bepaalde functies minder aantrekkelijk zijn geworden voor mannen Hoe komt dit? In een omgeving waar veel vrouwen werken, is het voor een man moeilijker om zich te onderscheiden, zo leer ik verder van Jan, Piet en Klaas die me behoorlijk representatief lijken voor hun soort. Mannen zoeken iets waar ze zich kunnen profileren. Waar ze meer mán zijn, zeg maar.

Als vrouw klapper ik wat met mijn oren. Het moge dan mannelijk zijn, toch zit er wat mij betreft iets kinderlijks in. Want kun je jezelf niet als man bewijzen in het onderwijs? Zijn er juist tegenwoordig niet meer dan ooit juist op scholen mannen nodig? Onze jeugd heeft dringend behoefte aan mannelijke voorbeelden. Jongens moeten zien hoe je als kerel omgaat met allerlei zaken.

Overigens, mannen onderscheiden zich sowieso al omdat ze man zijn. Dat kunnen wij als vrouw nooit worden. Niet dat ik dat zou willen trouwens.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten